Bagagewijzer

Ben jij in de greep van je verleden?

— Herken je dit?

Bagage uit het verleden verstoort de verbinding met het Ware Zelf. Sta jij toe dat de ballast uit je verleden de kwaliteit van je heden (en toekomst) bepaalt?

Herken je dit patroon?

angst/spanning
boosheid
onzekerheid
minderwaardigheid
strijden
vermijden
bevriezen
piekeren
veeleisendheid
altijd bezig zijn
aanpassen
afwezigheid
oordelen
somberheid

Herken je deze gedachte?

Het is nooit goed genoeg
Ze vinden me niet de moeite waard
Er wordt altijd wat van me verwacht
Ik mag niet zijn wie ik ben
Er is geen ruimte voor mij
gevoelens zijn zwak
Ik sta er altijd alleen voor
Niemand ziet wie ik echt ben
Er is geen plek voor mij
Iedereen vind me stom
Niemand is te vertrouwen
het is nooit goed genoeg
Ze moeten me niet
De ander is teleurgesteld in mij

Herken je dit gevoel?

eenzaam
machteloos
leeg
onveilig
wanhopig
afgewezen
in de steek gelaten
verloren
hulpeloos
afhankelijk
radeloos
uitzichtsloos
zinloos
eeuwigdurend

De bovenstaande reacties illustreren hoe het verleden kan doorwerken in je dagelijks leven. Wil je hiervan loskomen en de verbinding met je Ware Zelf herstellen?

Check dan nu de volgende vier vragen om te kijken of Integratieve Bewustzijnstherapie bij jou past!

Gratis oriëntatie

Image
— Adres
— Contact